Här är de godkända gallren efter de nya normerna i EN 16227-1630 aug 2018

För bara några år sedan ändrades produktstandarderna för dörrar, fönster, fönsterluckor, portar och inredningar och nya certifieringar kunde utfärdas efter noggranna tester med hydrauliskt tryck, svängpendel och uppbrottsförsök med verktyg vid det Teknologiska institutet. Detta på ett mycket annorlunda och mer krävande sätt än tidigare och de gamla SKAFOR-godkännandena är därför inte alls jämförbara med de nya som Alux under det gångna året har uppnått på flera av våra produkter.

EN 1627-1630 är en gemensam europeisk standard för att bestämma prestanda för test av intrång via fönster och dörrar – utfärdat av dansk standard på förslag av den Europeiska kommittén CEN/TC 33.

Standarden består av 4 delar: 

• EN 1627 Specifikation på beslag och framtagning av provningselementet.
• EN 1628 Statiskt test.
• EN 1629 Dynamiskt test.
• EN 1630 Manuellt test (inbrottsförsök) med en standardiserad verktygsuppsättning

Standarden är indelad i 6 klasser efter hållbarhet. Klasserna går från RC1 till RC6, där RC står för Resistance Class (motståndsklass). Ju högre klass ett galler är godkänt för, desto mer tid behöver tjuven för att bryta sig igenom det och desto mer professionellt måste det verktyg vara som tjuven använder.

Nedan kan du hitta de galler och jalusier som Alux har fått godkända enligt de nya normerna:


RC1

Motståndstid: 3 minuter

Komponenterna i denna klass ger ett grundläggande skydd mot ett fysiskt intrång där tjuven sparkar eller drar.

RC2

Motståndstid: 3 minuter

Komponenterna i den här klassen ger skydd mot inbrottsförsök av den vanliga tjuven som använder skruvmejslar, kilar och tänger.
Alux erbjuder i denna säkringsklass SafeRoller, Safe 4000 rullgaller typ 180 (100 mm lameller) och Safe 2000 rulljalusi.

RC3

Motståndstid: 5 minuter

Ger motstånd för erfarna tjuvar som använder två skruvmejslar och kofotar.
Alux erbjuder i denna säkringsklass Safe 3000 rulljalusi, Safe 3000 fast galler och Safe 4000 saxgaller.

RC4

Motståndstid: 10 minuter

Ger motstånd för erfarna tjuvar som använder såg och slagverktyg såsom yxor, hammare och stämjärn samt batteridrivna verktyg.
Alux erbjuder i denna säkringsklass Safe 4000 rulljalusi.

RC5

Motståndstid: 15 minuter

Ger motstånd för erfarna tjuvar som använder högpresterande elverktyg som borrmaskin, elsåg och vinkelslip med en skiva på maximalt 125 mm.

RC6

Motståndstid: 20 minuter

Ger motstånd för erfarna tjuvar som använder högpresterande elverktyg som borrmaskin, elsåg och vinkelslip med en skiva på maximalt 250 mm.


För med detaljer ladda ned PDF-dokumentet till höger.

+45 70 26 21 40

Vi använder cookies!
Cookies är nödvändiga för att webbplatsen fungerar och samla in information om användningen av webbplatsen.
Om du klickar på sidan godkänner du vår användning av cookies. Läs vår cookie-policy här.